Byggnadens historia

Panimoravintola Koulu

Panimoravintola Koulu portaikkoSjälva byggnaden var Skolan nu är blev färdig 1889 och då kunde Svenska Fruntimmerskolan flytta in i det nya, vackra skolhuset i hörnet av Kristinegatan och Eriksgatan. Namnet byttes 1919 tillSvenska flickskolan i Åbo. Ånnu några gånger ändrades skolans namn: 1955 kom Åbo svenska flicklyseum och 1966 Cygnaeus skola vars namn upprepas i ett av Bryggerirestaurangen Skolans kabinettutrymmen.

Byggnaden representerar nyrenässans och är planerad av arkitekterna L. Lindqvist och F. Granholm. Som inspirationskälla fungerade de europeiska, speciellt de italienska renässanspalatsen, vilkas fasaduppsättning upprepas vid entrén. Inne i byggnaden betonades högtidlighet, speciellt i festsalen, aulan och trappuppgångarna.

Under åren har det naturligtvis gjorts reparationer och ombyggnadsarbeten, men de har gjorts med varsamhet. De ursprungliga ritningarna stämmer fortfarande överens med utrymmen som ännu finns i byggnaden.

Den 4 februari 1940 träffades huset av en brandbomb som antände takkonstruktionerna, men bomben förstörde enbart festsalen, den nuvarande Bellmansalen, eftersom branden lyckades begränsas och den inte lyckades sprida sig till andra utrymmen, eftersom en soldatenhet var inkvarterad i byggnaden och raskt kunde börja släckningsarbetet. Under våren samma år återbyggdes det ursprungliga kasettaket och återställdes till sin gamla ståtlighet vilken restaurangens kunder kan beundra i Bellmansalen idag.

En av skolhistorians höjdpunkt var marskalk Mannerheims besök den 14.2.1941. Marskalken talade till skolans folk i festsalen och flickorna uppträdde för honom.

Skolhuset är restaurerat efter Åbo Landskapsmuseets och Museiverkets planer och under deras övervakning. Byggnadens ursprungliga användningsändamål och natur har möjligast väl respekterats vid de oumbärliga ändringsarbeten.