Wilhelmina

Wilhelmina-salen i restaurangens andra våning har fått sitt namn efter Svenska Fruntimmersskolans föreståndarinna Wilhelmina Gripenberg som hade en stor roll i att huset i hörnet av Kristine- och Eriksgatan byggdes. I salen ryms 80 personer.

008

 

 

 

 

 

wilhelmiina

 

 

 

Fröken Gripenberg undervisade också i franska och hon var högt aktad som föreståndarinna och ingav både respekt och förtroende i sina elever. I skolan upprätthöll hon exemplarisk ordning och under hennes ledning stod Fruntimmersskolan i Åbo på höjden av sitt anseende.

1875 befann sig skolan i ett stenhus på Biskopsgatan 16 och fröken Gripenberg var mycket aktiv för att skaffa ett ändamålsenligare utrymme för skolan. Då planerna på ett eget hus tog form, föreslog hon, dock utan resultat, att värmeledning och elektrisk belysning skull installeras i det nya huset. Fast förslagen inte gick igenom, fick Wilhelmina glädjen av att se bygganden stiga i centrum av staden och då skolan flyttade in 1.6.1889, fick hon äran att fortsätta som föreståndarinna. Fröken Gripenberg är också att tacka för popplara (den sista dog ca 2010) och lönnarna planterade på skolgården som på vårarna inramar byggnaden med grönska, på somrarna ger skugga och på höstarna glädje med sina färger.

Fröken Gripenberg följde också intresserat aktuella pedagogiska frågor  och arbetade för en ökning av flickornas allmänbildning utöver vad som ingick i skolans uppgift och bl a 1892 grundade hon en fortsättningklass som siktade på studentexamen. Också medellösa elever var nära Wilhelminas hjärta och under hennes tid grundades Elias Lönnroths stipendiefonden och en sk Understödsfond, insamlad genom lotteri, för att hjälpa fattiga elever. Fröken  Gripenberg gav också fru Augusta Wahlström idén till en fond som enligt hennes testamente 1898 gick till skolan och vars dåvarande penningvärde  var anmärkningsvärt, 20 000 mark. Också hälsovården i skolan satsade fröken Gripenberg på och hon krävde och lyckades få viljan igen att få en läkare att ansvara för undervisningen i hälsokunskap.

Även under Wilhelmina Gripenbergs tid  måste man kämpa för anslagen för skolan och skolans kassa var ofta tom. Det verkar också som om fröken inte hade nedärvd ekonomisk talang och då hon dog fanns det bara 800 mark på vedkontot och dödsboet uppläts till konkurs.

Som källa har använts “Svenska Fruntimmersskolan och Svenska Flickskolan i Åbo 1844-1944, minnesskrift”.