Wecksellrummet

Josef Julius Wecksell (1838-1907) har gett namnet åt Wecksellrummet. J. J. Weckseliä anses vara en av de mest begåvade av romantikens senare svenskspråkiga författare fast han inte officiellt hann publicera fler än två litterära verk före hans mentala hälsa brast som 24-åring.J.J. Wecksell Land och stad-lehden kuvassa 1891

Wecksellrummets vägg pryds av en stor bokhylla fylld med gamla läroböcker från tiden då Cygnaeusskolan befann sig i byggnaden, som donationer har vi även fått verk som hör till skolvärlden.

I det här kabinettet får vi 20-50 personers fester eller 15-40 personers möten att rymmas.

Wecksellrummet i mötesbruk.

Följande bordplaceringar lyckas i Wecksellrummet:

  • u-format bord, sittplatser på “benens” bägge sidor 38 personer
  • u-format bord, enbart yttre sidorna 22 personer
  • diplomatbord (brett) 20 personer
  • två långbord 40 personer
  • tre långbord 50 personer